Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 08 2015

megustasaborearte


sometimes
Reposted fromdarksideofthemoon darksideofthemoon
megustasaborearte
Jeśli ktoś nie kocha Cię tak, jakbyś tego chciał, nie oznacza to, że nie kocha Cię on z całego serca i ponad wszystko
— o niebo lepiej
Reposted fromStringMelody StringMelody
Sponsored post
feedback2020-admin
megustasaborearte
kto też skończył sesję i mieści się w deficycie?
megustasaborearte
2512 ca39
Reposted frominspire inspire viafuckinghypocrite fuckinghypocrite
6148 8079 500

nicethingsinuglyhandwriting:

I have so much of you in my heart // John Keats.

megustasaborearte
1174 8225 500
Reposted fromUncertainty Uncertainty viaimitacje imitacje
megustasaborearte
Mężczyźni nie mają pojęcia, co się może zdarzyć. Są szczęśliwi. Kobiety natomiast zdają sobie sprawę ze wszystkich zagrożeń. Wiecznie się martwią.
— Anne Rice
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaintimates intimates
megustasaborearte
Nie lubię mężczyzn, za którymi wlecze się dymiący ślad zapłakanych kobiet.
— Wystan Hugh Auden
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaintimates intimates
megustasaborearte
Przestań trzymać się przeszłości. Nie możesz zacząć nowego rozdziału w swoim życiu jeśli wciąż przeglądasz poprzedni.
— .
megustasaborearte
3559 ce63
Reposted fromjacie jacie via100suns 100suns
megustasaborearte
3681 9eaa
Reposted fromunr-eal unr-eal viakajagie kajagie
megustasaborearte
5977 6cc8
Reposted fromxalchemic xalchemic viadiedrunk diedrunk
megustasaborearte
0163 12e2
Reposted fromNeutrum Neutrum viaEdgi Edgi
megustasaborearte
1385 e472 500
Kasia Gandor
megustasaborearte
8159 a09b 500
Reposted fromfoods foods viagwiazdeczka gwiazdeczka
megustasaborearte
W życiu jest trudno znaleźć kogoś, komu można zaufać. Jest się prawdziwym szczęściarzem, mając chociaż jedną osobę, na której zawsze można polegać.
— V.C. Andrews
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viagreens greens
megustasaborearte
megustasaborearte
3180 2c15 500
Reposted fromuoun uoun viabesomeoneelse besomeoneelse
megustasaborearte
megustasaborearte
2266 e01e
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viakrainakredek krainakredek
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...